Cenik

Prva jezikovna skupina

Jezik   iz tujega jezika v SLO   iz SLO v tuj jezik   iz tujega v tuj jezik
hrvaški 20,00 € + ddv 22,00 € + ddv 25,00 € + ddv
srbski 20,00 € + ddv 22,00 € + ddv 25,00 € + ddv

 

Druga jezikovna skupina

Jezik   iz tujega jezika v SLO   iz SLO v tuj jezik   iz tujega v tuj jezik
angleški 23,00 € + ddv 25,00 € + ddv 30,00 € + ddv
italijanski 23,00 € + ddv 25,00 € + ddv 30,00 € + ddv
nemški 23,00 € + ddv 25,00 € + ddv 30,00 € + ddv
francoski 23,00 € + ddv 25,00 € + ddv 30,00 € + ddv
španski 23,00 € + ddv 25,00 € + ddv 30,00 € + ddv
ruski 23,00 € + ddv 25,00 € + ddv 30,00 € + ddv

Povprašajte še za cene prevodov za ostale jezikovne kombinacije !

 

SODNO OVERJENI PREVODI:

Od 37,00 € + ddv na stran oz. dokument

LEKTORIRANJE BESEDIL:

Slovenščina od 5,00 € +ddv, tuji jeziki od 8,00 € + ddv

Splošne določbe

Vse cene so izražene v evrih brez DDV-ja.
Cene so za 1 avtorsko stran, ki obsega 1.500 znakov brez presledkov.

Za besedila zahtevnejše narave (tehnični, medicinski, znanstveni teksti) je treba doplačati do 20 %.
Za nujne prevode (preko 8 strani/dan) je treba doplačati do 20 %.
Najmanjša obračunska enota je ena stran ozirom 1.500 znakov brez presledkov.

Za prevode, ki so daljši od 30 strani, priznavamo do 10 % popusta.
Dijakom in študentom nudimo 10 % popusta na vse prevode, ki so v zvezi s študijskimi zadevami.