Pogosta vprašanja

Koliko stane prevod?

Naše cene so v osnovi izoblikovane glede na avtorsko stran, vendar niso dokončne. Za oblikovanje končne cene prevoda je potrebno upoštevati naslednje dejavnike:

  1. dolžino besedila (pri prevajalski agenciji Lingo več pomeni manj: za prevode, daljše od 30 strani, vam priznamo 10-odstotni popust)
  2. zahtevnost besedila (prevodi tehničnih, strokovnih in znanstvenih besedil so upravičeno dražji, saj zahtevajo več dela)
  3. jezikovno kombinacijo (prevod iz tujega v tuj jezik je seveda dražji od prevoda v slovenski jezik)
  4. nujnost prevoda in časovno omejenost
Kaj je avtorska stran?

Avtorska stran je najbolj uporabljena prevajalska »merska enota« v Sloveniji in drugih evropskih državah. Običajno je sestavljena iz 25 vrstic, pri čemer je v vsaki vrstici 60 znakov, kar skupno znese 1.500 znakov. Presledki se ne upoštevajo. Za približen izračun končne vsote avtorskih strani se poslužujte ukaza »štetje besed« (najdete ga v Wordovi orodni vrstici Orodja), in sicer tako, da celotno količino znakov (brez presledka) delite s 1.500 (znaki). Na ta način dobite indeks avtorskih strani in si lahko izračunate dokaj natančno ceno prevoda, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati dejstvo, da so besede v tujem jeziku daljše ali krajše od besed v slovenščini, kar vpliva na končno število znakov prevoda.

V kolikšnem času nam lahko dostavite prevod?

Običajna hitrost prevajanja je od 5 do 8 avtorskih strani na dan. Hkrati pa se zavedamo, da je hitrost, še posebej v poslovnem svetu, izredno pomembna. V takih primerih se lahko dogovorimo za nujni prevod, pri katerem hitrost prevajanja znaša več kot 8 avtorskih strani dnevno.

Za obsežnejše prevode potrebujete torej več časa? Ali lahko določeno besedilo prevaja več prevajalcev hkrati, da bo tako hitreje prevedeno?

Tudi to je možno, vendar se s tem včasih zmanjša kakovost prevoda. Sleherni prevajalec namreč izoblikuje svoj stil prevajanja in pri tem uporablja svojo terminologijo, kar lahko pripelje do uporabe več izrazov za isto izvorno besedo ali do kakšnih drugačnih konfliktnih situacij v končnem besedilu. Pri takem besedilu je potrebno ob zaključku dela opraviti temeljito lekturo.

Ali je prevod lektoriran?

Ker so vsi naši prevajalci univerzitetno izobraženi lingvisti so zato tudi njihovi izdelki (prevodi) načeloma slovnično neoporečni. Vendar vam v primeru, da prevod potrebujete za javno objavo, priporočamo dodatno lekturo, kjer bo diplomirani slovenist ali strokovnjak tujega jezika (rojeni govorec) besedilo slovnično in slogovno še dodatno dodelal ter tako zagotovil njegovo brezhibnost.

Kaj odlikuje kakovosten prevod?

Kakovosten prevod je le tisti, ki avtorjevo sporočilo docela prenese ciljnemu bralcu, in sicer na način, da je slednjemu besedilo v celoti razumljivo, kljub morebitnim jezikovnim in kulturnim pregradam med njima. Morda zveni samoumevno, toda takega prevoda še zdaleč ni enostavno napisati. Izoblikuje ga lahko le poklicni prevajalec, ki odlično obvlada obravnavano področje prevoda.
Skratka, dober prevod je resnično dober le takrat, ko bralec ne posumi, da ima pred sabo prevod nekega besedila.

Zakaj bi za prevod nekega besedila izbrali ravno prevajalsko agencijo Lingo?

Prevajalska dejavnost zahteva, da se z njo ukvarjajo le profesionalni prevajalci, ki obravnavani tekst v skladu s stroko brezhibno prevedejo v zahtevani jezik. Predpostavimo npr., da gre za zdravniški izvid, ki ga je potrebno prevesti iz slovenskega v angleški jezik. Tako prevajanje ne zahteva le odličnega poznavanja izvirnega jezika, temveč tudi pravilno izražanje v ciljnem jeziku, z ustreznim stilom in zdravniško terminologijo. Podobno velja tudi za ostale jezike in različna strokovna področja (pravo, finance, kemija itd.). Prevajalska agencija Lingo vam v kratkem času poišče prevajalca, ki ustreza vašim zahtevam in potrebam ter pri tem zagotavlja kakovost in strokovnost storitve.

Kako vam lahko dostavim besedilo, ki ga želim prevesti?

Vaša besedila bomo najhitreje dobili, v elektronski obliki preko e-naročilnice za fizične osebe ali e-naročilnice za podjetja . Seveda pa nam besedila lahko pošljete tudi po pošti ali nam ga izročite osebno.
Če se nahajate v Kopru in okolici (15 km), se lahko dogovorimo za brezplačni prevzem in dostavo besedila v kakršnikoli obliki.

Kako je s plačilnimi pogoji? Ali nudite kakšne posebne ugodnosti?

Plačilo prevajalskih storitev za pravne osebe se izvede po opravljeni storitvi na osnovi izdanega računa. Rok plačila je 8 dni.
Kot fizična oseba pa nam lahko poravnate plačilo ob fizičnem prevzemu prevoda, preko položnice ali po predračunu. Besedilo vam posredujemo takoj po prejetem plačilu ali po prejetem potrdilu o plačilu.

Do 10 % popusta nudimo na prevode, ki so daljši od 30 strani.

Kaj so sodno overjeni prevodi?

Sodno overjeni prevod se uporablja pri prevajanju raznih uradnih dokumentov, potrdil, izpiskov iz registrov ali matičnih knjig ipd. Da prevod popolnoma ustreza originalnemu besedilu, poskrbi sodno zapriseženi tolmač, ki je strokovnjak na svojem področju. Avtentičnost zagotovi z overitvijo, prevod pa nato s posebno notarsko vrvico pripne k originalu. Tako pripravljenega besedila seveda ni možno poslati po elektronski pošti, temveč ga je treba bodisi osebno izročiti bodisi poslati po fizični pošti, zato je tudi rok predaje nekoliko daljši, tj. 2 do 3 dni.

Sem prevajalec, in bi želel sodelovati z vami. Kaj moram storiti?

Če imate ustrezno univerzitetno izobrazbo (prevajalstvo, lingvistika, slovenistika…), dosledno izpolnite elektronsko prijavnico in nam jo nato pošljite v elektronski obliki s pritiskom na gumb »pošljite prijavo«. V najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali in se z vami dogovorili o podrobnostih nadaljnjega sodelovanja.