Prevajanje – lektoriranje

Vsekakor ste vložili obilo časa, denarja in energije v odločanju, kako boste posredovali vaše sporočilo in kako boste na čim učinkovitejši način ponudili vaše izdelke ali storitve na trg. Skrbno ste tehtali in izbirali prave besede, stavčno strukturo in stil, presojali in proučevali ste načine obveščanja strank o vaši dejavnosti, tako, da jih boste navdušili. Pri vsem tem pa ste želeli uporabiti ustrezno terminologijo in ohraniti sporočilnost teksta. Saj sta prav vsebina in kakovost besedila tista, ki poleg oblike odločno prepričata stranke o nakupu določenega blaga ali storitev.

Vse našteto je tudi predpogoj kakovostnega prevoda.

Kakovosten in profesionalen prevajalski servis ne pomeni le prevajanje besed, temveč predvsem prevajanje vašega stila, sporočila, zvena ter nians v pomenu. Prevod povzema razna besedila, dokumentacijo izdelkov ali spletne strani, napisane v vašem maternem jeziku in jih ponovno sestavi, v vsej svoji pomenljivosti in jezikovni učinkovitosti, v tujem jeziku in tako pripomore k širitvi vašega poslovanja v tujino in obratno, če želite tuje izdelke in storitve na najboljši način predstaviti domačemu trgu.

Lingo prevajalska agencija vam nudi pester izbor storitev, ki jih boste potrebovali bodisi v zasebnem življenju, npr. pri študiju, bodisi za uspešno poslovanje vašega podjetja:

 • Sodno tolmačenje, sodno overjeni prevodi in prevajanje pravnih tekstov
 • Prevajanje zakonodaje
 • Prevajanje seminarskih, diplomskih ter magistrskih nalog
 • Prevajanje patentov in projektov
 • Prevajanje poslovnih načrtov
 • Prevajanje poslovnih in finančno-komercialnih tekstov
 • Prevajanje promocijskega gradiva, reklamnega materiala ter ostale literature s področja trženja
 • Prevajanje turističnega gradiva in turistične literature
 • Prevajanje jedilnih listov in ostalega materiala, potrebnega v gostinstvu
 • Prevajanje tehničnih besedil, navodil za uporabo ter tehnične dokumentacije
 • Prevajanje spletnih strani in programske opreme – lokalizacija
 • Lektoriranje domačih in tujih besedil