Prevodi poslovnih in komercialnih besedil

poslovni_prevodiDa je svet postal dostopnejši kot kadarkoli prej, je danes samoumevno dejstvo, ki ga vsi zaznavamo, bodisi v zasebnem bodisi poslovnem življenju. Olajšane možnosti potovanj in komunikacij nas postavljajo pred vse večje navezovanje stikov s fizično zelo oddaljenimi kraji ter omogočajo vse lažje sklepanje pogodb s tujimi podjetji oz. podjetniki.

Multinacionalni poslovni sistemi sledijo smernicam globalizacijie, da bi tako dosegli učinkovito globalno proizvodnjo in distribucijo ter uveljavili svojo blagovno znamko širom sveta (branding). Sočasno pa si prizadevajo delovati tudi lokalno in oblikovati svojo ponudbo na način, ki se prilega specifičnim potrebam slehernega trga. Rast in vpliv nadnacionalnih prodajnih blokov opažamo tako rekoč po celem svetu, tako v Evropi in Aziji kot Severni in Južni Ameriki. Pomen raznolikosti znanj in veščin, kulturnega ozadja ter poslovnih prijemov je posledično vse večji. Ne preseneča torej, da je medkulturna komunikacija postala bistven in neizogiben dejavnik pri uspešnem poslovanju podjetij, ki želijo poslovati globalno. .

V prevajalski agenciji Lingo smo posebno izurjeni za prevode, namenjene poslovanju vašega podjetja na globalnem trgu. Da bi vam prihranili čas in nepotrebne nesporazume, dosledno prevajamo celoten spekter vaše poslovne korespondence, od enostavnih pisem in dopisov do obsežno sestavljenih ponudb za poslovno sodelovanje, predračunov, cenikov, finančnih poročil itd. Ker je v takih primerih poleg celostnega razumevanja korespondenčnih besedil zelo pomembno tudi hitro posredovanje odgovora, smo za vas izoblikovali posebno ponudbo, imenovano »ekspresni prevod«, s pomočjo katere bo vaš prevod opravljen in dostavljen v najkrajšem možnem času.