Prevodi za potrebe gostinstva

gostinski_prevodiGostinski obrati so pomemben del turistične ponudbe nekega kraja. Pri promoviranju in trženju gastronomskih posebnosti, tipičnih kulinaričnih dobrot in ostale gostinske ponudbe je zelo pomembno, da je celotna gostinska ponudba prevedena natančno, jasno in turistom razumljivo.

Le tako bodo namreč slednji lahko odpravili začetno zadrego v spoznavanju kulinaričnih posebnosti nekega kraja. Da bi to ponudbo čim hitreje približali in atraktivno predstavili, vam naše podjetje nudi ustrezno prevedene jedilne liste, cenike, vinske karte, za dodatno promoviranje gostinske dejavnosti pa prevajamo tudi reklamne letake, oglase, internetne strani itd.