Prevajanje promocijskega in reklamnega materiala

reklamni_prevodiČe ste se odločili za pozicioniranje svojih izdelkov in storitev na tuje trge in pri tem ne želite tvegati “onečaščenja” vaše blagovne znamke z nekakovostnimi prevodi reklamnih sporočil, brošur, katalogov ali spletne strani, potem je prevajalska agencija Lingo prava izbira za vas.

Podjetje, ki si prizadeva prodreti na tuje trge in tam uveljaviti svojo podobo, si seveda ne sme privoščiti slabega prevoda svojega promocijskega materiala. Besedila marketinškega in oglaševalskega značaja pa zahtevajo veliko več od preprostega dobesednega prevajanja, pa naj bo slednje še tako natančno izvedeno; ključna dejavnika sta tudi dovzetnost in smisel ter preneseni pomen besed v ciljnem jeziku. Ko se soočamo s kreativnim razvojem promocije podjetja ali blagovne znamke in z njeno adaptacijo na tuje trge, se je namreč treba zavedati, da direktnemu prevodu mnogokrat ne uspe popolnoma izraziti misli in čustev na tak način, kot so izražena v izvornem jeziku. Pri besedilih take narave je zato potrebno globinsko razumevanje sporočila, upoštevanje kulturnih zakonitosti ciljnega trga in oblikovanje promocijskih dejavnosti na način, da bo njihova sporočilnost nedvoumno razumljiva končnemu potrošniku.

V prevajalski agenciji Lingo upoštevamo vse zgoraj opisane dejavnike. Poleg tega namenjamo pri prevajanju promocijskega materiala dodatno skrb stilskemu oblikovanju besedila ter celostnemu izgledu medija, saj se zavedamo, da lahko še tako majhna podrobnost ustvari odločilno razliko v učinku.

Naša ponudba marketinških prevodov obsega:

  • prevajanje promocijskega materiala podjetja
  • prevajanje informativnih prospektov
  • prevajanje promocijskih zloženk in brošur
  • prevajanje katalogov
  • prevajanje spletnih strani
  • prevajanje promocijskega besedila iz področja internetnega marketinga

S kakovostnimi prevodi vam pomagamo ustvariti tak marketinški slog, ki bo pripomogel k hitrejši integraciji vašega poslovanja na ciljne trge.