Sodno overjeni prevodi in prevodi pravnih besedil

sodni_prevodi Pri prevajanju pogodb, potrdil in kakršnih koli drugih pravnih dokumentov je prvi pogoj absolutna natančnost pravnega izrazoslovja, pri čemer so nedopustna še tako majhna odstopanja. Ravnanje z občutljivimi temami, velikokrat diskretne narave, se torej zaupa le pravno usposobljenim in pooblaščenim osebam.

Jezikoslovje prevajanja pravnih besedil zahteva izkušenost visoko kvalificiranih prevajalcev. V prevajalski agenciji Lingo se dobro zavedamo pomena natančnosti, ko gre za prevajanje besedil pravne narave, zato v teh primerih sodelujemo s prevajalci, ki so usposobljeni tudi kot sodno zapriseženi tolmači, kar dodatno zagotavlja kakovost takih storitev.

Naši strokovnjaki so usposobljeni za:

 • prevajanje poslovnih pogodb
 • prevajanje zakonskih aktov
 • prevajanje statutov
 • prevajanje pozivov
 • prevajanje uradnih listin
 • prevajanje patentov in potrdil
 • prevajanje pisem o namerah
 • prevajanje pooblastil
 • prevajanje zapisnikov
 • prevajanje spričeval in diplom
 • prevajanje izjav
 • prevajanje certifikatov
 • prevajanje dovoljenj
 • prevajanje rojstnih listov
 • prevajanje izpisov iz sodnih registrov
 • prevajanje izpisov iz matičnih knjig

Prevodi so opremljeni z žigom tolmača, ki jamči avtentičnost ter kakovost prevoda. Original in prevod sta zvezana skupaj z notarsko vrvico.