Prevajanje tehničnih in znanstvenih besedil

tehnicni_prevodiPrevodi tehničnih besedil zahtevajo nadpovprečno strokovno natančnost, zato je še posebej pomembno, da je prevajalec strokovnjak za specifično področje prevoda. Terminologija prevedenega besedila mora biti precizna, skrbno izbrana ter nesporno natančna.

V prevajalski agenciji Lingo opravljamo prevode tehnične in informativne dokumentacije iz področij industrije, prometa, okoljevarstva, telekomunikacij, avtomatizacije, inženiringa, računalniške opreme (hardware in software), proizvodne industrije ter drugih. V repertoar teh storitev so vključena tudi navodila za uporabo različnih aparatov in strojev, priročnikov za uporabo in vzdrževanje ter garancijskih listov.

Pod pojem znanstvena besedila spadajo vsi prevodi zdravniške ter farmakološke dokumentacije, znanstvena besedila s področja kemije, fizike in drugih naravoslovnih in družboslovnih ved, kakor tudi prevodi seminarskih nalog, diplomskih nalog, magistrskih nalog ter doktorskih disertacij.